SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

13.09.2016 Seminarium „Siła i słabość Grupy Wyszehradzkiej” Działania RODM Warszawa

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie organizuje seminarium poświęcone zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem Grupy Wyszehradzkiej. Seminarium odbędzie się 29.09.2016 r. o godz. 14.00 w Domu Polonii w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 64).

Celem seminarium jest podsumowanie działalności Grupy Wyszehradzkiej w ramach jubileuszu 25-lecia jej powołania, określenie roli Grupy w procesie kształtowania ładu europejskiego po 1989 r., dyskusja na temat znaczenia grup regionalnych w procesie realizacji kierunków polityki międzynarodowej państw członkowskich oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie są wyznaczniki tożsamości regionalnej w polityce międzynarodowej. Do udziału w seminarium Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie zaprosił ekspertów Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Ośrodka Studiów Wschodnich.