SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

30.09.2016 Seminarium „Siła i słabość Grupy Wyszehradzkiej” Działania RODM Warszawa

W dniu 29.09.2016 w Domu Polonii – siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie odbyło się seminarium „Siła i słabość Grupy Wyszehradzkiej” poświęcone zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem Grupy Wyszehradzkiej w ramach jubileuszu 25-lecia jej powołania oraz pełnionego obecnie przez Polskę przewodnictwa w Grupie.

Do udziału w seminarium zaproszeni zostali prelegenci - ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych p. Veronika Jóźwiak oraz ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich p. Andrzej Sadecki. W swoim wystąpieniu „Grupa Wyszehradzka - od idei do praktyki współpracy środkowoeuropejskiej” A. Sadecki skupił się na genezie Grupy Wyszehradzkiej i różnych aspektach jej funkcjonowania do czasu wstąpienia poszczególnych państw V4 do Unii Europejskiej, natomiast Veronika Jóźwiak w prelekcji pt. „Grupa Wyszehradzka w Unii Europejskiej” omówiła funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej w kontekście funkcjonowania państw Grupy w UE, odnosząc się również do sytuacji bieżącej, związanej z kryzysem migracyjnym i zaproponowaną przez Grupę propozycję „elastycznej solidarności”.

W seminarium uczestniczyli przedstawicieli Ministerstwa Energii, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, naukowcy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Warszawskiego i Uczelni Łazarskiego, stypendyści zagraniczni ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie oraz organizacji pozarządowych.