SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

03.10.2016 "Polacy ratujący Żydów" - cykl spotkań z młodzieżą Działania RODM Warszawa

We wrześniu został przeprowadzony cykl spotkań z młodzieżą szkół średnich na temat "Polacy ratujący Żydów".

Przygotowując się do spotkań nawiązaliśmy współpracę z departamentem edukacji IPN, którą będziemy kontynuować przy organizacji kolejnych przedsięwzięć promujących zagadnienia polityki historycznej MSZ. Wysoki poziom przygotowania merytorycznego i umiejętności dydaktyczne pracownikow tego działu Instytutu sa rękojmią oczekiwanego poziomu prowadzonych spotkań edukacyjnych.

Każde ze spotkań składało się z czterech modułów: wykładu o znaczeniu polityki historycznej w polskiej polityce międzynarodowej, o konieczności zwalczania szkodliwych dla Polski stereotypów bazujących na nieprawdzie historycznej; emisji filmu o Sprawiedliwym wśród narodów świata; rozegraniu krótkiej rozgrywki w grę karcianą Polin i wykładu opisującego sytuacje Żydów i ratujących ich Polaków pod okupacją niemiecką w trakcie II Wojny światowej.

Spotkania zostały przeprowadzone w czterech szkołach: Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym ss. Nazaretanek w Warszawie, Gimnazjach Publicznych w Pułtusku (numer 1, 2 i 3) - dla klas trzecich. Wszystkie spotkania zostały wysoko ocenione tak przez młodzież, jak i uczestniczących w nich nauczycieli.