SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

28.10.2016 "Jan Paweł II – spotkania z Polonią" Działania RODM Warszawa

W dniu 26.10.2016 w Domu Polonii – siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie odbyło się otwarcie wystawy „Jan Paweł II – spotkania z Polonią”. Wystawie towarzyszył wykład Aleksandry Zapotoczny - dziennikarki akredytowanej w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. Pani Aleksandra Zapotoczny była współpracownikiem Biura Postulacji ds. Beatyfikacji i Kanonizacji Jana Pawła II, jest autorką książek o św. Janie Pawle II opartych na materiałach pochodzących z archiwum procesu. W 2014 roku była nominowana do nagrody Totus.

Podczas wykładu A. Zapotoczny, która sama mieszkając w Rzymie od ponad 20 lat jest emigrantką, poruszyła kwestie związane z nauczaniem Ojca Świętego, odnoszącym się do Polonii, przywołując, m. in., następujące słowa Papieża Polaka „Możemy być dumni z tego co mamy. Dlatego tak bardzo ważne jest, by czuć się Polakiem, mieć świadomość polskich korzeni, które sięgają tysiąca lat, a czerpią swą siłę z chrześcijańskiej wiary i europejskiej kultury”, podkreśliła także, że Jan Paweł II podczas swoich licznych pielgrzymek, zawsze znajdował czas, aby spotykać się z Polonią, mieszkającą w różnych krajach. 

A. Zapotoczny w drugiej części wykładu podzieliła się doświadczeniem ze swojej pracy w Biurze Postulacji ds. Beatyfikacji i Kanonizacji Jana Pawła II, opowiadając o korespondencji kierowanej z całego świata do Jana Pawła II, świadczącej o łaskach otrzymanych za Jego wstawiennictwem.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II w Warszawie na czele z Dyrektor Szkoły Ewą Ladą oraz Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II w Warszawie.