SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

04.11.2016 Stypendyści Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda odwiedzili Ośrodek Debaty Miedzynarodowej Działania RODM Warszawa

W dniu 31.10.2016 w Domu Polonii – siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie odbyło się spotkanie ze stypendystami Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda.

Spotkaniu, które dotyczyło przybliżenia priorytetów polskiej polityki zagranicznej, towarzyszył wykład i prezentacja przygotowana przez konsultantów RODM pt. „Wprowadzenie do dyplomacji”.  W ramach wykładu umówione zostały następujące zagadnienia: definicja dyplomacji, misja dyplomatyczna,
przywileje i immunitety, protokół dyplomatyczny, aplikacja  dyplomatyczno – konsularna.

Audytorium zostało zapoznane również z wydawnictwami, dotyczącymi protokołu dyplomatycznego autorstwa Tomasza Orłowskiego oraz Edwarda Pietkiewicza. Zaprezentowano także, m.in.  wzory zaproszeń, wizytówek i dokumentów obowiązujących w obiegu służbowym w ambasadach i konsulatach RP za granicą.

Podjęty przez RODM temat spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, co miało odzwierciedlenie w dyskusji i wielu pytaniach, kierowanych do konsultantów.