SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.11.2016 Bal Niepodległości Działania RODM Warszawa

W dniu 12 listopada RODM Warszawa współzorganizował Bal Niepodległości wraz z Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych i Stowarzyszeniem Młodzi dla Polski. W Balu uczestniczyła brać studencka z większości warszawskich i pozawarszawskich uczelni.

Zanim rozpoczęła się zabawa zorganizowaliśmy spotkanie edukacyjne, którego tematem była „Polonia i Polacy poza granicami kraju“. Wystąpienie p. Romana Wróbla, eksperta Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“ zostało nagrodzone oklaskami. Sam bal stał się początkiem długofalowej współpracy merytorycznej pomiędzy organizacjami studenckimi a RODM Warszawa, która w najbliższym czasie zaowocuje cyklem debat, seminariów i spotkań z ekspertami.