SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

08.12.2016 Wprowadzenie do dyplomacji - wykład dla uczniów III LO w Płocku Działania RODM Warszawa

7 grudnia w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Płocku odbył się wykład „Wprowadzenie do dyplomacji”. Spotkanie poprowadziła Dorota Dmuchowska, która w latach 2008-2016 była konsulem w Ambasadzie RP w Kijowie oraz Konsulacie Generalnym w Łucku.

Prelegentka przedstawiła słuchaczom priorytety polskiej polityki zagranicznej, zaprezentowała działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie oraz na podstawie własnego doświadczenia zawodowego opowiedziała o polskiej dyplomacji. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej dyplomacji, rolą placówek dyplomatycznych oraz codzienną pracą dyplomatów.  

Podczas spotkania uczniom zostały przekazane foldery informacyjne oraz literatura dotycząca polityki międzynarodowej.

Wykład w Płocku był kolejnym przedsięwzięciem RODM (po cyklu spotkań pt. „Polityka RP wobec Polaków na Wschodzie" i  „Polacy ratujący Żydów” ) skierowanym do uczniów szkół średnich województwa mazowieckiego.