SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

14.12.2016 Wykład Valeriu Ojoga podczas panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa Działania RODM Warszawa

30 listopada 2016 roku wolontariusz RODM Valeriu Ojog brał udział jako wykładowca w panelu dyskusyjnym organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa w ramach ELSA Day zatytułowanym: "Drogi Wschodu prowadzą nad Wisłę”.

Valeriu Ojog wystąpił z tematem „Polacy ze Wschodu a polskie prawo imigracyjne”. W swoim wystąpieniu scharakteryzował najważniejsze akty prawne w Polsce ułatwiające osiedlenie się na terytorium RP etnicznych Polaków ze Wschodu, jak również przedstawił przepisy szczegółowe dotyczące repatriantów i osób posiadających Kartę Polaka. Dodatkowo została podkreślona istota zmian wprowadzonych w Ustawie o Karcie Polaka Ustawą o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw z 3 maja 2016 roku, zgodnie z którymi wprowadza się nowe rozwiązania postulowane przez Polaków ze Wschodu zachęcające ich do przyjazdu i osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.