SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.12.2016 Wykład RODM - "Repatriacja-wprowadzenie" Działania RODM Warszawa

W dniu, w którym do Polski przybyła ponad 150 osobowa grupa repatriantów z Kazachstanu, RODM w Warszawie przygotował dla stypendystów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wykład na temat „Repatriacja – wprowadzenie do zagadnienia”.

W tym roku przypada 80. rocznica pierwszych masowych deportacji naszych Rodaków do Kazachstanu. Jest to kolejna okazja, by przybliżyć, zwłaszcza młodemu pokoleniu, historię Polaków, którzy na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych lub politycznych musieli opuścić swoją Ojczyznę.

Prelegentka, wykorzystując swoje doświadczenie z dwuletniego pobytu w Kazachstanie, podzieliła się z słuchaczami informacjami na temat genezy pobytu Polaków na Wschodzie, warunków ich życia, praktycznego podejścia  a także przedstawiła dotychczasowe rozwiązania legislacyjne odnoszące się do repatriacji, w tym obowiązującą Ustawę o repatriacji z 2000r. Podkreśliła także wkład Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Związku Repatriantów Rzeczypospolitej Polskiej w  tworzenie społecznego projektu zmiany obowiązującej ustawy, idącego w kierunku przeniesienia finansowania repatriacji z samorządów na Państwo oraz znacznego zwiększenia jej skali.

Uczestnicy spotkania aktywnie włączyli się do dyskusji na temat dotychczasowej polityki państwa polskiego dotyczącej zagadnienia repatriacji. Wśród obecnych był przedstawiciel repatriantów, który od kilku lat mieszka już w Polsce. Na swoim przykładzie wskazał formy pomocy, które oferuje państwo polskie repatriantom.