SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.12.2016 W hołdzie Paderewskiemu Działania RODM Warszawa

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – instytucja prowadząca Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie 19 grudnia zorganizowała konferencję poświęconą: „Ignacy Jan Paderewski – muzyk, dyplomata, polityk”. Konferencji towarzyszył koncert pianistyczny.

W przedsięwzięciu wzięli udział stypendyści Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wolontariusze RODM oraz goście Stowarzyszenia i RODM, w tym między innymi przedstawiciele Domu Polskiego w Barze na Ukrainie.

Wykład poprowadziła Elwira Gilewicz, przewodnicząca Rady Polsko-Ukraińskiej Fundacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Prelegentka od wielu lat związana jest ze środowiskami mniejszości polskiej na Ukrainie, inicjuje i organizuje przedsięwzięcia edukacyjne i artystyczne, aby przywrócić pamięć o wybitnych Rodakach z Żytomierszczyzny i Wołynia, takich jak Ignacy Jan Paderewski, Juliusz Zarębski, Józef Ignacy Kraszewski i inni. Współpracuje z muzykologami, historykami, archiwistami, literaturoznawcami, językoznawcami w celu wydobycia z archiwów informacji o zapomnianych twórcach i ich dziełach.

Prelegentka przedstawiła postać kompozytora wielokrotnie akcentując rolę, jaką odegrał jako polityk i dyplomata w odrodzeniu państwowości polskiej i promowaniu Polski w świecie.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w koncercie pianistycznym „W hołdzie Paderewskiemu” zorganizowanym w Belwederze przez Polsko-Ukraińską Fundację imienia Ignacego Jana Paderewskiego przy współpracy z Senatem RP oraz Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. Koncert swym patronatem objęły Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc oraz Janina Sagatowska - Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Podczas koncertu zabrzmiały utwory Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego w interpretacji uzdolnionej młodzieży z Ukrainy, Litwy i Polski oraz w wykonaniu mistrzów: Marianny Humetskiej (wykładowca Lwowskiej Akademii Muzycznej, solistka Filharmonii Lwowskiej), Marka Żebrowskiego (dyrektor Centrum Muzyki Polskiej w Kalifornii), Anety Łukaszewicz (solistka Warszawskiej Opery Kameralnej), Lilii Gratyli (koncertmistrz Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lwowskiej).