SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

16.09.2016 Delegacja z Niemiec na XXIII Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym Inicjatywy międzynarodowe

W dniach 3-4 września odbyły się XXII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym – największa impreza wystawienniczo-targowa w naszym regionie.

Wystawie towarzyszyło ponad 400 stoisk przedstawiających maszyny rolnicze, zwierzęta hodowlane, środki produkcji i wyposażenia gospodarstw. Okazję do przedstawienia swoich produktów mieli również rolnicy, ogrodnicy i sadownicy. Wystawa była doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń i dzielenia się swoimi praktykami. Poza wyrobami rolniczymi pojawiły się również stoiska z rękodziełem i wyrobami artystycznymi. Osoby zwiedzające mogły zakupić produkty ekologiczne, nasiona, czy sadzonki drzew i krzewów. Na wystawie nie mogło zabraknąć stosik związanych z ważnymi instytucjami ośrodków doradczych, naukowych oraz szkół.

W Targach wzięli również udział przedstawiciele zaprzyjaźnionego powiatu Oberhavel w Niemczech. Przedstawiciele zostali zaproszeni przez Starostę Siedleckiego – Dariusza Stopę. Delegacja w składzie: Wicestarosta: Egmont Hamelow, Radna Powiatu, Członek Komisji Rolnictwa: Kathrin Gehring oraz Koordynator Współpracy Polsko Niemieckiej w Oranienburgu – Jarosław Wojciechowski, przez udział w wystawie miała okazję osobiście spotkać się z polskimi producentami i wystawcami. Wizyta była również okazją do rozmów na temat poszerzenia współpracy miedzy powiatami. Współpraca miałaby polegać na większym zaangażowaniu przedsiębiorców i producentów powiatu Oberhavel i siedleckiego do wspólnych kontaktów handlowych.

Źródło: www.powiatsiedlecki.pl