SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

14.10.2016 Konferencja małych i średnich przedsiębiorstw oraz turystyki Litwy i Polski Inicjatywy międzynarodowe

16 września Minister Spraw Zagranicznych Linas Linkevičius odwiedził Rokiškis, gdzie odbywała się konferencja małych i średnich przedsiębiorstw oraz turystyki Litwy i Polski. Podczas trwania konferencji Linas Linkevičius miał okazję spotkać się z byłym prezydentem Polski Bronisławem Komorowskim, który jest oficjalnym patronem tego wydarzenia. Spotkanie było dobrym momentem do omówienia aktualnych zagadnień współpracy dwustronnej Litwy i Polski.

„Rozwijając stosunki między Litwą a Polską, jest bardzo ważne, aby utrzymać bliskie kontakty ludzkie, pogłębiać współpracę na poziomie regionalnym i lokalnym. To wydarzenie jest doskonałą okazją do dyskusji na temat dalszego wzmocnienia dwustronnej regionalnej współpracy gospodarczej w dziedzinie małych i średnich przedsiębiorstw, promowania turystyki. Myślę, że ta konferencja może być dobrym przykładem dla innych regionów Litwy. Ważne jest, aby nie tylko rozmawiało Wilno z Warszawą, ale także Rokiškis z miastami: Mińskiem Mazowieckim, Sulejówką lub Wołominem” - powiedział minister spraw zagranicznych Litwy.

L. Linkevičius podkreślił jak ważne jest znaczenie realizacji projektów dwustronnych na szczeblu regionalnym, podczas których byłoby lepiej poznać środowisko biznesu obu stron i podzielić się dobrą praktyką. „To nie jest tylko utworzyłoby dodatkowe możliwości, by społeczeństwa Litwy i Polski lepiej poznałyby się nawzajem, ale także z powodu zwiększonych kontaktów handlu i inwestycji w celu tworzenia nowych miejsc pracy w różnych regionach naszego kraju” - powiedział szef litewskiej dyplomacji.

W konferencji wzięli udział urzędnicy państwowi i przedsiębiorcy z miast Sulejówek, Mińsk Mazowiecki, Wołomin oraz przedsiębiorstwa z Rokiškis i pobliskich regionów. Głównymi organizatorami wydarzenia są gmina rejonowa Rokiškis i Instytut B. Komorowskiego.

Źródło: https://pl.mfa.lt