SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

18.11.2016 Polsko-rosyjska wymiana młodzieży Inicjatywy międzynarodowe

W ramach współpracy między szkołami miast partnerskich Mytiszczi i Płocka grupa młodzieży ze Średniej Szkoły Ogólnokształcącej nr 31 gościła w dniach 22-29 października w Płocku, w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. Stanisława Małachowskiego.

Szkoły nawiązały współpracę w lutym tego roku podczas wideo konferencji, a podczas Pikniku Europejskiego w maju podpisały umowę o współpracy.

Podczas pobytu w Polsce uczestnicy wymiany wspólnie z polskimi rówieśnikami zwiedzali Płock i okolicę, Warszawę oraz Toruń. Podczas wycieczek zapoznawali się z polską kulturą, zwiedzali zabytki oraz rozwijali umiejętności językowe.

Wiosną przyszłego roku uczniowie „Małachowianki” pojadą z rewizytą do Rosji.

Umowę o współpracy partnerskiej między Płockiem a Mytyszczi podpisano 5 maja 2006 roku. Współpraca koncentruje się na wymianie w dziedzinie kultury, sportu, oświaty, teleinformatyki oraz działalności samorządowej.

Źródło: http://plock.eu/pl/