SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

15.12.2016 Wszyscy jesteśmy migrantami tego świata – spotkanie międzynarodowej grupy w Grójcu Inicjatywy międzynarodowe

W dniach 13-19 listopada w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Grójcu spotkała się młodzież z Polski, Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Była to pierwsza z pięciu takich wizyt zaplanowanych jako działanie w ramach programu Erasmus+ na lata 2016-2018.

Międzynarodowa grupa, w której znaleźli się uczniowie i nauczyciele, zapoznała się z historią fal migracji w poszczególnych krajach oraz uczestniczyła w spotkaniach z pracownikami Urzędu Spraw Cudzoziemców w Warszawie, Zamkniętego Ośrodka dla Uchodźców w Lesznowoli, a także Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu. W celu poznania przyczyn i skutków migracji odbyło się również spotkanie z imigrantami z USA, Ukrainy i Filipin, którzy zdecydowali się osiedlić w Polsce. Wspólna praca podczas warsztatów pozwoliła na wymianę doświadczeń, integrację i nabycie umiejętności pracy w zespole. Owocem pracy uczniów jest czasopismo stworzone przy pomocy programu jilster.com oraz zbiór opowiadań dotyczących migracji.

Źródło: http://www.grojecmiasto.pl/

Źródło: www.siedlce.pl