SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

15.09.2016 Nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną w MSZ RODM Warszawa poleca

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza nabór do pracy w MSZ w trybie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Roczne szkolenie podczas aplikacji dyplomatyczno-konsularnej obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, wyjazdy studyjne, staże w biurach i departamentach MSZ oraz na placówkach zagranicznych. Program kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym i nadaniem stopnia dyplomatycznego.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna....