SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

15.09.2016 Wizyta Marszałka Karczewskiego z delegacją w Budapeszcie RODM Warszawa poleca

Marszałek Senatu wraz z delegacją złożył dwudniową wizytę na Węgrzech. W podróży towarzyszyli senatorowie: Dorota Czudowska, Robert Gaweł, Adam Gawęda, Władysław Komarnicki, Waldemar Sługocki.

O wiodącej roli, jaką chcą odgrywać Polska i Węgry w debacie na temat przyszłości Europy rozmawiali 12 września 2016 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérem.

Marszałek Senatu zwracał uwagę na kontakty dwustronne oraz funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej. Są one bardzo ważne w umacnianiu całego regionu. Głos Grupy powinien być lepiej słyszany w Unii Europejskiej aby państwa reprezentowały jedność i spójność na forum europejskim.

Zdaniem przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier Unia Europejska jako system instytucji oraz Europa jako wspólnota wartości i wspólnota polityczna dotarły na rozstaje. Według Kövéra znaczenie Europy Środkowej na całym kontynencie jest coraz większe. Należy pamiętać, że Grupa Wyszehradzka jest pod względem gospodarczym najdynamiczniej rozwijającym się regionem Unii Europejskiej, a to bez wątpienia ma konsekwencje polityczne.

Podczas spotkania mówiono o współpracy polsko-węgierskiej, na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej, politycznej i parlamentarnej.

Obaj politycy omówili bieżącą sytuację w jaka panuje w Polsce i na Węgrzech. Marszałek Senatu poinformował m.in. o kolejnej wizycie Komisji Weneckiej w Polsce. Natomiast w odpowiedzi przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér poinformował, że "Węgry będą solidarnie wspierać i bronić Polski na forum Parlamentu Europejskiego".

Marszałek Stanisław Karczewski miał okazję podziękować obecnej na spotkaniu posłance parlamentu węgierskiego oraz przedstawicielce Polonii Halinie Csúcs Lászlóné, za udział w Forum Polonii podczas ostatniego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Marszałek wyraził opinię, że stanowisko rzecznika narodowości polskiej w węgierskim parlamencie świadczy o bardzo dobrym stosunku do Polonii Węgierskiej władz tego kraju.

Polska delegacja spotkała się także z prezydentem Węgier Jánosem Áderem oraz uczestniczyła w obradach węgierskiego parlamentu wysłuchując informacji premiera Viktora Orbana na temat polityki imigracyjnej Węgier oraz UE.

Drugiego dnia pobytu w Budapeszcie Marszałek Senatu wraz z delegacją spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Głównymi tematami rozmów była współpraca obu Państw w sferze gospodarczej a także kryzys imigracyjny w Europie.

"Niezwykle cieszy nas tak znakomity poziom relacji gospodarczych. Podwojenie, a wręcz potrojenie obrotów handlowych w ostatnich latach, które sięgnęły 8 mld euro, mówi samo za siebie. Nadal jest tu jednak ogromny potencjał, którego uruchomienie w mojej opinii wymaga już nie tylko niewidzialnej ręki rynku, ale wręcz zdecydowanych działań politycznych i gospodarczych ze strony rządów, wspierających te procesy" - powiedział marszałek Karczewski.

Na zakończenie wizyty delegacja złożyła wieniec w kwaterze 301 na grobach bohaterów Rewolucji 56`, oraz kwiaty pod drzewcem pamięci polskich uchodźców, a także na parceli polskich żołnierzy - uchodźców 1939 roku.


Źródło: Senat RP
http://www.senat.gov.pl