SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

19.09.2016 Inauguracja kampanii członkostwa Polski do Rady Bezpieczeństwa RODM Warszawa poleca

Prezydent Andrzej Duda i minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zainaugurowali w Pałacu Prezydenckim w ubiegły piątek kampanię na rzecz promocji członkostwa Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Prezydent w trakcie swojej przemowy wspomniał, że kandydatura Polski jest wyrazem ambicji, aby powrócić do odgrywania aktywnej roli w kształtowaniu porządku międzynarodowego. – Hasło kampanii brzmi  „Solidarność-Odpowiedzialność-Zaangażowane” – są to wartości, które chcemy promować i wnieść do prac Rady Bezpieczeństwa ONZ, podkreślając że polityka międzynarodowa powinna się opierać na sile prawa, nie na prawie siły – mówił prezydent Andrzej Duda.

Minister Waszczykowski mówił o tym jak ważna jest kampania, która pozwoli nam na dotarcie poprzez media z informacją o kandydaturze Polski do szerokiego grona odbiorców w kraju i za granicą. – Polska chce się pokazać w świecie, udowodnić, że nie jesteśmy tylko konsumentem bezpieczeństwa, ale także krajem, który przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa poprzez naszą aktywną dyplomację – podkreślił minister Waszczykowski.

Minister zaznaczył również, że objęcie przez Polskę niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ to prestiż, ale także „możliwość promocji naszego regionu i naszej wrażliwości na sprawy międzynarodowe w centrum światowej polityki”.

Podczas konferencji zaprezentowano oficjalne logo kampanii. Znak graficzny składa się z napisu „Polska” w sześciu językach urzędowych ONZ.

Rada Bezpieczeństwa ONZ to jeden z głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Odpowiada za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W skład RB wchodzi pięciu stałych członków (Wielka Brytania, Francja, Chiny, Rosja, USA) oraz dziesięciu niestałych członków wybieranych na dwuletnią kadencję.

Dotychczas Polska miała okazję zasiadać w Radzie Bezpieczeństwa pięciokrotnie. Po raz ostatni w latach 1996-1997. Wybory na niestałych członków Rady Bezpieczeństwa na kadencję 2018-2019 odbędą się w czerwcu 2017 r. Aby uzyskać mandat niestałego członka Rady Bezpieczeństwa, państwo kandydujące musi uzyskać poparcie 2/3 członków Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.


Źródło: MSZ
www.msz.gov.pl