SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

20.09.2016 Minister Witold Waszczykowski na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej oraz Radzie ds. Zagranicznych UE w Nowym Jorku RODM Warszawa poleca

Głównymi tematami Rady do Spraw Zagranicznych UE (FAC) w Nowym Jorku był kryzys migracyjny oraz sytuacja w Turcji i Syrii. W spotkaniu wziął również udział Minister Witold Waszczykowski.

Szefowie dyplomacji UE wspominali o dużym znaczeniu partnerstwa UE i Turcji w obszarze migracji. Liberalizacja polityki wizowej wobec Turcji jest możliwa pod warunkiem, że Ankara wypełni wszystkie zobowiązania.

Szefowie MSZ krajów UE dyskutowali również o porozumieniu USA-Rosja w sprawie zawieszenia broni w Syrii, które weszło w życie 12 września 2016. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie dostępu pomocy humanitarnej do całego terytorium Syrii, szczególnie w rejonie Aleppo.  Aby rozwiązać problem w Syrii potrzeba zaangażowania się całej społeczności międzynarodowej. Dobrą okazją do rozmowy na ten temat będzie zaplanowana na wtorek 20 września debata generalna 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Podczas FAC szefowie dyplomacji zgodzili się, że kryzys migracyjny nie jest jedynie problemem wewnętrznym krajów czy regionów nim dotkniętych. Sytuacja wymaga szerokiego porozumienia i reakcji globalnej m.in. poprzez zapobieganie pierwotnym przyczynom migracji, w tym zakończeniu trwających konfliktów. Kraje pochodzenia, tranzytu oraz docelowe państwa migracji muszą ze sobą współpracować w rozwiązywaniu problemu migracji.

Nieformalne spotkanie szefów resortów spraw zagranicznych odbyło się na marginesie debaty generalnej 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

W Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji wziął udział w spotkaniu  Grupy Wyszehradzkiej. Podczas rozmowy minister Witold Waszczykowski wraz z szefem czeskiej dyplomacji Lubomirem Zaorálkiem oraz ministrem spraw zagranicznych i handlu Węgier Peterem Szijjarto, a także z reprezentującym stronę słowacką dyrektorem politycznym w MSZ Słowacji Peterem Mišíkiem podsumowali piątkowe spotkanie szefów państw i rządów UE w Bratysławie, podczas którego państwa Grupy Wyszehradzkiej przyjęły wspólną deklarację.Źródło: MSZ
www.msz.gov.pl