SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

20.09.2016 Marszałek Senatu z wizytą w USA RODM Warszawa poleca

"Chciałbym, aby lekarze, którzy w Stanach Zjednoczonych odnoszą sukcesy, dzielili się nimi w Polsce, ale mogę też powiedzieć, że lekarze, którzy odnoszą sukces w Polsce, mogą się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z lekarzami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych" – tymi słowami Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zwrócił się do uczestników obchodów 70. rocznicy powstania Związku Lekarzy Polskich w Chicago - "Kiedyś przyjeżdżaliśmy do USA uczyć się, bo tu nauka rozwija się, a medycyna w sposób szczególny, ale teraz w Polsce także mamy wielkie osiągnięcia i razem dzielmy się doświadczeniami i wiedzą".

Stanisław Karczewski przebywa w Chicago na zaproszenie Związku Lekarzy Polskich. Podziękował członkom tej jednej z najstarszych organizacji polonijnych za ich dotychczasową działalność charytatywną, szczególnie w latach 80. ubiegłego wieku. Marszałek wspomniał, że od momentu kiedy Senat sprawuje opiekę nad Polonią, coraz częściej jest okazja do licznych spotkań z Polakami mieszkającymi za granicą.

Jubileuszowa Gala odbyła się na University Club of Chicago. Uczestniczyli w niej wybitni specjaliści z zakresu medycyny mieszkający USA, ale także goście z Europy, w tym z Niemiec, Francji i Polski.

Stanisław Karczewski spotkał się także z amerykańskim kongresmenem z Illinois Bobem Doldem. Rozmowa dotyczyła oceny bezpieczeństwa w Europie, w tym szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozmówcy wspominali również odbywający się niedawno w Warszawie szczyt NATO. Kongresmen zapewnił o jednomyślności Kongresu USA w kwestii utrzymania zobowiązań wynikających z członkostwa w NATO i zagwarantowania bezpieczeństwa pozostałym państwom Sojuszu. Wskazał na aktywną działalność Stanów Zjednoczonych, która ma zapewnić jednomyślność polityki państw NATO wobec działań Rosji. Marszałek Senatu poinformował Roberta Dolda o przebiegu Europejskiej Konferencji Przewodniczących Parlamentów państw Rady Europy, która miała miejsce w Strasburgu. W konferencji brała również udział delegacja rosyjska. Marszałek ocenił możliwości prowadzenia dialogu ze stroną rosyjską na forach międzynarodowych. Obaj politycy zgodzili się, że warunkiem takiego dialogu jest wypełnienie przez stronę rosyjską porozumień z Mińska odnoszących się do sytuacji na Ukrainie. Marszałek Karczewski wysłuchał również informacji o działaniach kongresmena Dolda, które są przez niego podejmowane na rzecz zniesienia wymogu wizowego dla Polaków udających się do USA.

Marszałek Senatu wziął również udział w uroczystościach związanych z 77. rocznicą agresji sowieckiej na Polskę, organizowanych przez Komitet Opieki nad Pomnikiem Katyńskim przy Związku Klubów Polskich.

Związek Lekarzy Polskich w Chicago jest jedną z najprężniej działających organizacji polonijnych w USA. Skupia niezwykle wpływowe środowisko polskich intelektualistów–specjalistów. Osoby te niejednokrotnie odgrywają dużą rolę USA. Związek Lekarzy Polskich powstał w 1946 roku jako nieformalna organizacja Polish Medical Alliance zrzeszająca polskich lekarzy uchodźców przybywających do USA po II wojnie światowej. od roku 1993 organizacja działa pod nazwą Związek Lekarzy Polskich. Związek tworzy ponad 400 lekarzy o specjalizacjach z zakresu wielu dziedzin medycznych. Organizacja pomaga młodzieży polonijnej i polskiej fundując stypendia na studiach medycznych w USA, nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe dla uczniów i stypendia dla pracowników naukowych na kontynuację badań medycznych.

Źródło: Senat RP
http://www.senat.gov.pl