SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

26.09.2016 Zmiany ustawy o repatriacji wśród Polaków w Kazachstanie - konsultacje projektu ustawy RODM Warszawa poleca

W dniach 22-26 września 2016 roku Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów konsultuje w Kazachstanie projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji i zmianie niektórych innych ustaw. Konsultacje projektu ustawy prowadzone są z potomkami Polaków zesłanych przez władze byłego ZSRR do Kazachstanu. Obecnie w Kazachstanie żyje około 34 tysięcy Polaków.

22 września konsultacje przeprowadzano w miejscowości Szortandy. Do miejscowości Szortandy przybyli mieszkańcy Pietrowki, Andrejewki, Damsy i Naucznyj. Wieczorem odbyły się konsultacje w Kokczetau. Na konsultacjach piątkowych potencjalni repatrianci spotkali się w m. Kellerovka, do której przybyły również osoby z Oziornoje , Letowocznoje Gorkoje i Krasnaja Polana.

W sobotę na konsultacje do Jasnej Polany przyjechali zainteresowani z Donieckoje, Nowogreczanowki, Podolskoje, Wiszniowki i Zielonego Gaju. Niedziela była przeznaczona dla mieszkańców Czkałowa. Dziś konsultacje kończą się w stolicy Kazchstanu Astanie, do której przyjadą również mieszkańcy Karagandy.

Celem konsultacji jest realizacja przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w okresie 15.06 – 31.12.2016 projektu partnerskiego pn. „Administracja dla repatriantów – wspólnie stworzymy lepsze prawo”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest wzmocnienie zdolności i potencjału Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do prowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych. Osiąganie celu będzie prowadzone przez pogłębianie konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy  o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (nr UD 50 z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). Rezultatem będzie nabycie przez pracowników kompetencji dotyczących stosowania aktywnych metod konsultacji oraz skonsultowanie ww. projektu ustawy.

Wartość projektu: 482 714,46 zł, w tym dofinansowanie UE: 406 831,75 zł

W 1936 r. przeprowadzono pierwszą akcję oczyszczania granicy zachodniej ZSRR. W pierwotnych planach chciano przesiedlić do Kazachstanu około 15 tys. rodzin, które miano rozmieścić w "rejonach uprawy buraków" - w południowych i północnych obwodach Kazachskiej SRR. Wysiedlenia Polaków i Niemców prowadzono w dwóch fazach - wiosną (maj-czerwiec) oraz jesienią (wrzesień - październik) 1936 r. 

Przesiedlono 69293 osoby, które rozmieszczono w obwodzie karagandyjskim i północnokazachstańskim (14015 rodzin – 64319 osoby) w większości w 37 nowoutworzonych osadach oraz ałmaatyńskim (985 rodzin - 4964 osoby). Na podstawie danych dotyczących 92% przesiedleńców, około 75,7% stanowili Polacy, 23,4% - Niemcy, 0,8% - Ukraińcy i 0,1% inni, tj. 52,5 tys. Polacy, 16,2 tys. - Niemcy. Wysiedlanych Polaków przekonywano, że na nowym miejscu czekają gotowe zabudowania oraz infrastruktura. Rzeczywistość okazała się o wiele bardziej brutalna, przesiedleńcy z Ukrainy zmuszeni byli sami stawiać domy mieszkalne i budynki gospodarcze, przez wiele miesięcy mieszkając w namiotach lub ziemiankach.

W latach 1940-1941 władze Związku Radzieckiego przeprowadziły cztery wielkie operacje deportacyjne z okupowanych ziem polskich. Był to jeden z elementów polityki przekształcania i rozbijania zastanych tam struktur społecznych w celu uzyskania pełnej kontroli nad ludnością. Przymusowe przesiedlenia miały zarazem cel ekonomiczny: deportowanych wysyłano przede wszystkim w rejony, gdzie ze względów geograficznych i klimatycznych trudno było ściągnąć najemną siłę roboczą, a których eksploatację uważano za pożądaną. Były to przede wszystkim północne tereny Rosji europejskiej, Syberia, Kazachstan.

Do Kazachstanu Polacy byli zsyłani także w latach 1944 – 1945.Źródło: Wspólnota Polska
wiadomosci.wspolnotapolska.org.p