SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

30.09.2016 „Young Europeans Award” - Uczniowie z Jerzykowa wśród laureatów nagrody RODM Warszawa poleca

Projekt „Kolorowa twarz Europy” zdobył nagrodę „Young Europeans Award”. Patronat nad projektem objęli ministrowie spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego.

Zwycięski projekt przygotowali uczniowie z Polski, Francji, Niemiec i Ukrainy. Polskę reprezentowała Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi z Jerzykowa pod Poznaniem.

W ramach projektu uczniowie zajęli się tematem szeroko pojętej imigracji do Europy. W trakcie realizacji projektu poszukiwali doświadczeń migracji we własnych rodzinach. Z tej perspektywy zastanawiali się nad znaczeniem pojęcia „ojczyzna”. Zebrane informacje pozwoliły stworzyć stronę internetową, na której uczniowie zamieścili filmy i prezentacje.

Nagrodą jest pięciodniowy wyjazd do Brukseli, połączony z wizytą w ważnych placówkach europejskich oraz poznaniem funkcjonowania instytucji europejskich.

Do konkursu mogły zgłaszać się klasy szkolne lub pozaszkolne grupy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji. Głównym zadaniem było stworzenie wspólnego, trójnarodowego projektu pod hasłem „Jak daleko sięga Europa?“. Wybór tematyki zależał od uczestników. Uczestnicy mogli wybierać z takich dziedzin jak geografia, kultura, dziennikarstwo, sztuka, a także społeczeństwo lub polityka.

W każdej edycji konkursu jedno państwo spoza Unii Europejskiej pełni rolę gościa honorowego. Tym razem, w edycji przypadającej na lata 2015-2016, jest nim Ukraina.

Konkurs „Young Europeans Award” został zainicjowany wspólnie przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Francusko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundację Kultury Allianz oraz Fundację Hippocréne. Celem konkursu jest promowanie dialogu oraz wymiany młodzieży z trzech państw Trójkąta Weimarskiego.