SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.10.2016 Wiceminister Joanna Wronecka z wizytą na Filipinach RODM Warszawa poleca

Wizyta wiceminister MSZ Joanny Wroneckiej w Azji Południowo-Wschodniej rozpoczęła się od konsultacji politycznych w Republice Filipin. Rozmowy dotyczyły relacji dwustronnych, a największą uwagę poświęcono współpracy gospodarczej. Program wizyty obejmował spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Perfecto Yasayem, dwustronne konsultacje polityczne z podsekretarzem stanu Enrique Manalo oraz otwarcie polsko-filipińskiego seminarium biznesowego.

– Podczas dzisiejszych konsultacji poruszyliśmy bardzo wiele wątków, jednak chciałabym, aby w najbliższym czasie nasze wysiłki skoncentrowały się na trzech dziedzinach, w których upatruję największą szansę na efektywną i konkretną wymianę. Te dziedziny to rolnictwo, turystyka oraz współpraca obronna – podsumowała rozmowy wiceminister Joanna Wronecka. – Jestem bardzo zadowolony, iż Polska, kraj tak odległy geograficznie, ale jednocześnie tak bliski nam kulturowo, poprzez podobne doświadczenia historyczne i wspólnotę religijną, zdecydował o otwarciu w 2017 r. ambasady w Manili – powiedział minister Perfecto Yasay.

Celem tej kilkudniowej wizyty delegacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju oraz przedstawicieli polskich przedsiębiorców jest zacieśnienie relacji z Filipinami. Filipiny są członkiem Stowarzyszenia Krajów Azji Południowo-Wschodnie i jest to kraj z perspektywicznym rynkiem zbytu. Ostatnie lata to roczny wzrost gospodarczy na poziomie 7 proc.


Źródło: MSZ
www.msz.gov.pl