SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

19.10.2016 O podmiotowości Europy Środkowo-Wschodniej RODM Warszawa poleca

- Nie ma innej możliwości lepszego ułożenia stosunków politycznych, społecznych czy kulturalnych jak poprzez współpracę w Unii Europejskiej – tak wypowiadał się marszałek Sejmu Marek Kuchciński w swoim wystąpieniu na konferencji "Europa Środkowo-Wschodnia - pole czy podmiot polityki europejskiej?". Konferencja odbyła się 15-16 października w Przemyślu.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w trakcie spotkania wspomniał, że jako Europa możemy stać się siłą geopolityczną, gdy wróci do nas Wielka Brytania. Marszałek zauważył również konieczność zacieśnienia relacji z państwami nie należącymi do Wspólnoty. Wskazał również na znaczenie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. - Jeżeli myślimy poważnie, jako Grupa Wyszehradzka, o wspólnocie interesów to oczekujemy solidarności prawdziwej, a nie fałszywej, czego przykładem jest gazociąg Nordstream 2 - stwierdził marszałek Kuchciński.

Gościem konferencji był także prof. Marek Kornat, historyk i sowietolog Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W jego ocenie aktualnie Europa Środowa i Wschodnia mają dużą okazję by po raz trzeci zyskać podmiotowość. - Poprzednia taka szansa istniała w XVI w., a druga w dobie XX-lecia międzywojennego i ładu wersalskiego - powiedział prof. Kornat. Antagonizm polsko-czechosłowacki, rumuńsko-węgierski i węgiersko-czechosłowacki to główne powody - zdaniem Marka Kornata - przez które nie udało się wykorzystać tych szans. - Wiek XX natomiast przyniósł regionowi dwa wielkie kataklizmy – I i II wojnę światową.

Profesor Heinrich Best, socjolog Uniwersytetu w Jenie, stwierdził, że jeżeli Europa Środkowo-Wschodnia chce wciąż pozostać wyjątkowa to region musi stworzyć plan rozwoju i współpracy regionalnej. - Musimy uczyć się historii i nie możemy pozwolić czynnikom dzielącym przezwyciężyć nas w tej wspólnocie - powiedział prof. Best.

Gościem konferencji był także prof. David Darchiashvili z Ilia State University w Tbilisi. Profesor podkreślił w swoim wystąpieniu, że Europa Środkowa to dla jego kraju najbliższa część kontynentu. Prof. Darchiashvili wspomniał, że Gruzji zależy na przywróceniu pokoju na Ukrainie.

Moderatorem panelu był prof. Zdzisław Krasnodębski, europoseł i prezes Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczypospolitej.

Wydarzenie poprzedzało otwarcie wystawy „Od Wyszehradu do Wyszehradu”. - To pozytywny przykład współpracy, wspierania się wzajemnego, związków dynastycznych, personalnych i podobnego myślenia czterech państw, które dziś nazywamy V4 – powiedział marszałek Kuchciński w trakcie otwarcia.

Ekspozycja została przygotowana przez Polskie Towarzystwo Archiwalne przy wsparciu Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z węgierskimi, czeskimi i słowackimi archiwistami. Wystawę tworzy 21 plansz, które przedstawiają rozwój stosunków politycznych, handlowych i kulturalnych między państwami tworzącymi Grupę V4. Całość prezentuje historię wspólnych relacji od pierwszego zjazdu w Wyszehradzie w 1335 r. do powstania Grupy Wyszehradzkiej w 1991 r.

Debata to część III Międzynarodowej konferencji „Skrzyżowania historii: sojusze i pokrewieństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku.” Organizatorem był Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (AECR) oraz Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej.


Źródło: Sejm RP
http://www.sejm.gov.pl