SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

19.10.2016 Eksperci z Ukrainy w Polsce RODM Warszawa poleca

W dniach 9-13 października w ramach wizyty studyjnej Polskę odwiedziło 11 ukraińskich ekspertów oświatowych. Przyjazd grupy to realizacja projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wsparcie reform systemu oświaty na Ukrainie cz. 2”.

Uczestnicy mieli okazję poznać polski system doskonalenia nauczycieli, zapoznali się również z formami pracy placówek doskonalenia nauczycieli, w tym procesowym wspomaganiem rozwoju szkoły oraz sieciami współpracy i samokształcenia nauczycieli. Ważnym punktem podczas trwania wizyty było porównanie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektora polskiej i ukraińskiej  szkoły.

Eksperci odwiedzili Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Gimnazjum nr 7 „Przy Łazienkach Królewskich” oraz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.

Celem projektu jest wspieranie reformy oświaty na Ukrainie przez zapoznanie się ukraińskich ekspertów z polskimi doświadczeniami związanymi z podnoszeniem jakości kształcenia. Ważnym elementem spotkań w Polsce jest wypracowanie rekomendacji dla strony ukraińskiej zawierających analizę obecnych rozwiązań i sugestie wprowadzenia zmian. Wizyta współfinansowana była ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


Źródło: MEN
www.men.gov.pl