SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.10.2016 Wiceminister Jan Dziedziczak na spotkaniu z delegacją Kongresu Polaków w Republice Czeskiej RODM Warszawa poleca

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak przyjął 19 października 2016 r. reprezentację Kongresu Polaków w Republice Czeskiej: prezesa Mariusza Wałacha oraz wiceprezesów Józefa Szymeczka i Tomasza Pustówkę.

Wiceszef polskiej dyplomacji w trakcie spotkania wspomniał o wzrastającym znaczeniu środowisk polskich w życiu społecznym i politycznym Republiki Czeskiej. Przykładem tych działań było wybranie w ostatnim czasie przedstawicieli mniejszości polskiej do Senatu Republiki Czeskiej oraz do Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego.

Spotkanie było również okazją do omówienia problemów Polaków w Republice Czeskiej. Na uwagę zasługuje opracowany i opublikowany w 2015 r. przez Kongres dokument strategiczny: „Wizja 2035, strategia rozwoju polskości na Zaolziu”, który jest obecnie realizowany.  – Ten unikalny dokument, który pozwala realizować długofalową politykę wspierania środowisk polskich w Republice Czeskiej, może stanowić wzór i inspirację dla podobnych organizacji polonijnych na całym świecie – zaznaczył wiceminister.

Przybyli goście zwrócili uwagę na otwarty stosunek czeskich władz do spraw mniejszości polskiej. Podjęto temat polskiej oświaty na Zaolziu oraz sposobów aktywizacji młodego pokolenia. Wiceminister Jan Dziedziczak zadeklarował wsparcie ze strony MSZ dla postulatów Kongresu Polaków dotyczących działalności kulturalno-oświatowej, a także funkcjonowania organizacji.


Źródło: MSZ
www.msz.gov.pl