SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.10.2016 Minister Witold Waszczykowski z wizytą w Watykanie RODM Warszawa poleca

Minister Witold Waszczykowski, szef polskiej dyplomacji wziął udział w Narodowej Pielgrzymce Polaków do Watykanu „Gdzie chrzest, tam nadzieja”, będącej dziękczynieniem za Rok Miłosierdzia, wizytę Ojca Świętego Franciszka w Polsce i Światowe Dni Młodzieży oraz za 1050. rocznicę Chrztu Polski.

W trakcie wizyty minister Witold Waszczykowski miał okazję spotkać się z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem. Rozmowy poświęcono omówieniu relacji dwustronnych, w tym wizycie Papieża Franciszka w Krakowie, jak również Światowym Dniom Młodzieży, których Polska była w tym roku gospodarzem.

Spotkanie było również okazją do poruszenia zagadnień politycznych na arenie międzynarodowej. Minister Waszczykowski wyraził nadzieję na intensyfikację dialogu politycznego ze Stolicą Apostolską, nawet na poziomie wiceministrów spraw zagranicznych, włączając w to tematykę na rzecz ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich, w tym także wolności religijnej oraz w zakresie walki z ubóstwem.


Wizyta w Watykanie była również okazją do wzięcia udziału w audiencji z Ojcem Świętym oraz we mszy świętej odprawionej w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II w Bazylice św. Pawła za Murami. W Bazylice św. Piotra polska delegacja złożyła bukiet biało-czerwonych kwiatów przy grobie św. Jana Pawła II.

W pielgrzymce wzięli udział marszałkowie Sejmu i Senatu, posłowie i senatorowie, a także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Źródło: MSZ
poland.mfa.gov.ua