SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

26.10.2016 Dalsza współpraca Polski z Białorusią RODM Warszawa poleca

Głównym tematem spotkańnia wicepremiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Republiki Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, premierem Andriejem Kobiakowem oraz wicepremierem Michaiłem Rusym było pogłębianie współpracy gospodarczej i inwestycyjnej Polski z Białorusią. Szef resortu rozwoju i finansów uczestniczył z delegacją polskiego rządu, w IV posiedzeniu Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Współpracy Gospodarczej. Wicepremier Mateusz Morawiecki otworzył również XX Forum Ekonomiczne Dobrosąsiedztwo.

"Otwieramy dzisiaj nowy rozdział w historii polsko-białoruskich relacji i zależy nad na tym, aby zyskały one jakościowo nowy wymiar. Nasza wymiana gospodarcza jest już widoczna i przynosi konkretne efekty, ale nasze ambicje są większe, dlatego jesteśmy otwarci na szeroką współpracę z Białorusią"– oświadczył wicepremier Morawiecki. Dodał, że nic tak nie służy zbliżeniu między narodami jak inwestycje i wymiana handlowa.

Wiceminister rozwoju Radosław Domagalski wspomniał o rozwijaniu współpracy z Białorusią oraz o tym, że kreuje ona obiecujące perspektywy dla polskich przedsiębiorców- Ministerstwo Rozwoju musi wspierać polskich przedsiębiorców, zarówno tych którzy prowadzą biznes na Białorusi, jak również tych, którzy planują ewentualnie wejść na rynek białoruski. Dialog na poziomie ekonomicznym jest potrzebny, aby polski biznes miał zapewnione warunki do rozwijania swojej działalności na tym rynku"– zaznaczył.

Podczas XX Polsko-Białoruskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo 2016”w obecności wicepremiera Morawieckiego oraz wicepremiera Białorusi Michaiła Rusego, został podpisany list intencyjny dotyczący utworzenia Polsko-Białoruskiego Centrum IPO (Initial Public Offering – pierwsza oferta publiczna).

Celem utworzenia Polsko-Białoruskiego Centrum IPO jest budowa profesjonalnego ośrodka edukacji, konsultacji oraz doradztwa prawnego dla białoruskich przedsiębiorców. W zamierzeniu Centrum będzie prowadziło działania, które ułatwią białoruskim przedsiębiorstwom dostęp do nowoczesnych źródeł finansowania z wykorzystaniem polskiego rynku kapitałowego.

Dokument podpisali przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Polsko-Białoruskiej Izby Handlowej i Przemysłowej oraz Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.

W Forum Ekonomicznym "Dobrosąsiedztwo" uczestniczyli również przedstawiciele firm tradycyjnie współpracujących z Białorusią, jak również przedstawiciele spółek, które poszukują nowych kontaktów i możliwości.

Polski rząd podejmuje od pewnego czasu działania sprzyjające zacieśnieniu stosunków polsko-białoruskich. W ten proces włącza się również poprawę relacji UE z Mińskiem i oraz całej Białorusi z Zachodem. Takie działania otwierają dużo możliwości w wielu dziedzinach, także w zakresie współpracy gospodarczej. Polska jest obecnie trzecim partnerem handlowym Białorusi, trzecim eksporterem na Białoruś i dziewiątym inwestorem. Dla Białorusi Polska jest szóstym rynkiem eksportowym.

W sierpniu br. minęło 25 lat od ogłoszenia niepodległości przez Białoruś. W najbliższych miesiącach będziemy natomiast obchodzić ćwierćwiecze nawiązania stosunków dyplomatycznych między Warszawą a Mińskiem. Program wizyty wpisuje się w obchody tych jubileuszy.


Źródło: MR
www.mr.gov.pl