SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

28.10.2016 Rozmowy polsko-senegalskie RODM Warszawa poleca

Joanna Wronecka Podsekretarz Stanu w MSZ spotkała się we wtorek z ministrem spraw zagranicznych Republiki Senegalu Mankeurem Ndiaye. Tematem rozmów były stosunki bilateralne, sytuacja bezpieczeństwa w regionach obu państw, a także rozpoczynająca się wizyta prezydenta Senegalu Macky Salla w Polsce.

Joanna Wronecka wiceszefowa MSZ była ogromnie usatysfakcjonowana ze stanu relacji dwustronnych oraz wyraziła nadzieję na ich dalszy rozwój, szczególnie w obszarze gospodarczym. – Senegal, kraj o stabilnej sytuacji wewnętrznej, ugruntowanej demokracji i dynamicznym wzroście gospodarczym, wyrasta na jednego z naszych najważniejszych partnerów politycznych i gospodarczych w Afryce - powiedziała wiceszefowa polskiej dyplomacji na spotkaniu z ministrem Ndiaye.

Dyskutowano również o aktualnej sytuacji w zakresie pokoju i bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wiceszefowa MSZ przybliżyła rozmówcy polskie stanowisko wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i jego konsekwencji dla poziomu bezpieczeństwa w tej części Europy. Minister Ndiaye zasygnalizował kluczowe zagrożenia dla bezpieczeństwa na obszarze kontynentu afrykańskiego.

Obie strony wymieniły doświadczenia z działalności Rady Bezpieczeństwa NZ. Senegal pełni w niej obecnie funkcję niestałego członka, zaś Polska kandyduje do tej roli na lata 2018-2019. Minister Ndiaye zadeklarował gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Podkreślił, że problematyka afrykańska dominuje na agendzie spraw poruszanych przez Radę Bezpieczeństwa.

Spotkanie poświęcono również przygotowaniom do dwudniowej wizyty prezydenta Senegalu Macky Salla. Prezydentowi towarzyszy liczne grono ministrów, wysokiej rangi urzędników oraz biznesmenów. - Bardzo cieszę się z pierwszej, historycznej wizyty prezydenta Republiki Senegalu w Polsce. Jest ona potwierdzeniem dynamicznego rozwoju naszych stosunków dwustronnych, a także otwiera nam możliwości współpracy na forach wielostronnych – zaznaczyła wiceminister.


Źródło: MSZ
poland.mfa.gov.ua