SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

28.10.2016 Wspólny głos Grupy Wyszehradzkiej RODM Warszawa poleca

27 października 2016 r., pierwszy raz w historii tegorocznych dyskusji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dotyczących Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, głównego organu sądowego Narodów Zjednoczonych, miało miejsce wspólne wystąpienie państw Grupy Wyszehradzkiej.

Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Andrzej Misztal przedstawił wspólne stanowisko Grupy, w odniesieniu do osiągnięć i wyzwań Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. W wystąpieniu dyrektor zapewnił o wsparciu Grupy Wyszehradzkiej dla kluczowej roli Trybunału w zakresie pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych. Uwagę zwróciła również na to, że misja Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości nie może być w pełni realizowana bez zaangażowania wszystkich państw należących do ONZ.

Z inicjatywą wspólnego stanowiska wystąpiła Polska, jako kraj sprawujący obecnie przewodnictwo w Grupie. Jest ona przykładem skutecznego działania polskiej dyplomacji zarówno na poziomie regionalnym na forum V4 jak i globalnym na forum ONZ. To szczególnie istotne na finiszu kampanii o niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa NZ.


Źródło: MSZ
poland.mfa.gov.ua