SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

28.10.2016 W pierwszym dniu Szczytu Ministrów Spraw Zagranicznych UE i Wspólnoty Ameryki Łacińskiej i Karaibów (szczyt UE-CELAC) szef polskiego MSZ Witold Waszczykowski wystąpił w debacie plenarnej dotyczacej przyszłości partnerstwa biregionalnego. RODM Warszawa poleca

Wiceminister spraw zagranicznych Robert Grey wziął udział w warszawskiej konferencji na temat przyszłości przemysłu w odniesieniu do światowego szczytu przemysłowego „Global Manufacturing and Industrialisation Summit”, zaplanowanego w 2017 r. w Abu Zhabi.

Rozwój relacji UE z CELAC jest uzasadnieniem rosnącej pozycji międzynarodowej 33 państw będących członkami Wspólnoty Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Region – z liczbą  600 milionów mieszkańców – pozostaje atrakcyjnym partnerem współpracy ale test także głównym partnerem instytucjonalnym UE na płaszczyźnie biregionalnej. Dialog UE-CELAC dotyczy przede wszystkim współpracy politycznej (m.in. zwalczanie przestępczości zorganizowanej i przemytu narkotyków) oraz społeczno-gospodarczej (np. w dziedzinie migracji, wzmacniania przedsiębiorczości, stabilności finansowej, energii i polityki klimatycznej).

Zwiększenie znaczenia współpracy dwustronnej i promowanie kandydatury Polski do niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa NZ w latach 2018-2019 były tematami bilateralnych rozmów ministra Witolda Waszczykowskiego z ministrami i wiceministrami spraw zagranicznych: Republiki Kuby, Antigua i Barbuda, Republiki Kolumbii, Wielonarodowego Państwa Boliwii, Federacji Saint Kitts i Nevis, Republiki Argentyńskiej, Republiki Kostaryki, Barbadosu oraz szefem delegacji Republiki Gwatemali. Minister Waszczykowski miał okazję spotkać się z wiceministrem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Alanem Duncanem.

Szef polskiej dyplomacji w czasie spotkań, wspominając o kandydaturze Polski do niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa NZ podkreślił wieloletnie zaangażowanie Polski w utrzymywanie pokoju na świecie oraz na rzecz polityki klimatycznej.

Podczas szczytu minister Waszczykowski podpisał umowę ustanawiającą Międzynarodową Fundację UE-LAC. Fundacja, funkcjonująca jako spółka prawa cywilnego, została utworzona w Hamburgu w 2011 r., na podstawie decyzji ze Szczytu UE-Ameryka Łacińska i Karaiby w Madrycie w 2010 roku. Jej członkowie to 61 państw CELAC oraz UE. Fundacja UE-LAC o statusie organizacji międzynarodowej będzie postrzegana jako narzędzie wspólnej polityki zagranicznej UE. Państwa członkowskie zyskają instrument, dzięki któremu będą mogły efektywniej koordynować swoje działania względem Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Zbieżność polityk państw członkowskich w tym kontekście umożliwi UE dochodzenie swoich interesów w ramach partnerstwa między regionami.


Źródło: MSZ
poland.mfa.gov.ua