RODM Warszawa

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

04.11.2016 Uroczyste otwarcie wystawy „Polacy na Kőbányi” RODM Warszawa poleca

„Ta wystawa to kawałek ważnej historii. Przypomina, że Polacy zawsze dobrze czuli sięna Węgrzech” – podkreślił marszałek Stanisław Karczewski, 3 listopada 2016 r. otwierając w Senacie ekspozycję „Polacy na Kőbányi”. Wystawa poświęcona jest Polakom, którzy w latach 20. i 30. XX w. przybyli na Węgry w celu znalezienia pracy i w Kőbányi, dzielnicy Budapesztu, utworzyli wspólnotę patriotyczną. Wystawę, ustanowionego senacką uchwałą z 19 lutego 2016 r., prezentowaną w ramach obchodów Roku Solidarności Polsko-Węgierskiej, przygotowały Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha i Polska Parafia Personalna w Budapeszcie.

Marszałek Stanisław Karczewski wspomniał, że Senat od lat organizuje 2 maja obchody Dnia Polonii w krajach osiedlenia naszych rodaków. W 2016 r. senatorowie spotkali się z Polonią węgierską. Marszałek Senatu wspomniał: „w budapesztańskim kościele pw. św. Wojciecha rozmawialiśmy o losie tamtejszych Polaków, o przyjaźni i braterstwie polsko-węgierskim”. Marszałek Stanisław Karczewski zwrócił uwagę, że takie spotkania i rozmowy to codzienność, także w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Przewodniczący parlamentów państw członkowskich spotkają już 2 grudnia 2016 r. Otwarciu wystawy towarzyszył ambasador Węgier w Polsce Ivan Gyurcsik.

O poczuciu wspólnoty i odpowiedzialności Polaków i Węgrów mówiła przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska. Podkreśliła, że oba narody zawsze łączyło dążenie do wolności, niepodległości i solidarności, a także wierność Bogu i ojczyźnie.

Zdzisława Molnarne Sagun, prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha, zwróciła uwagę, że wystawa przypomina historię ok. 7 tys. polskich rodzin, które znalazły swój dom w Budapeszcie. „Tym ludziom należy się pamięć, zwłaszcza w takim miejscu, jak Senat” – zaznaczyła. Jedna z wystawowych plansz przypomina historię rodziny Miernickich. W czasie II wojny światowej, podobnie jak inni Polacy i Węgrzy, otworzyli oni drzwi swojego domu dla polskich uchodźców.

Wystawa przypomina Polaków, którzy w Kőbányi utworzyli szczególną wspólnotę patriotyczną. Zamieszkało tam wówczas ok. 15 tys. osób, pochodzących w większości z Galicji. Pod przewodnictwem polskiego duszpasterza ks. Wincentego Danka Polacy wybudowali tam kościół, przy którym powstało prowadzone przez siostry elżbietanki schronisko – Dom Polski, stanowiący centrum życia duchowego, patriotycznego i charytatywnego. W dramatycznych latach II wojny światowej polskie rodziny z Kőbányi przyjęły do swoich domów polskich uchodźców – żołnierzy i cywilów, którym Węgry otworzyły swe granice.

Wystawę po raz pierwszy zaprezentowano w lutym 2016 r. w budapeszteńskim Domu Polskim. Ekspozycja powstała dzięki pomocy finansowej ze środków polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i węgierskiego Narodowego Funduszu Współpracy.


Źródło: Senat RP
http://www.senat.gov.pl