SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

04.11.2016 Uroczyste otwarcie wystawy „Polacy na Kőbányi” RODM Warszawa poleca

„Ta wystawa to kawałek ważnej historii. Przypomina, że Polacy zawsze dobrze czuli sięna Węgrzech” – podkreślił marszałek Stanisław Karczewski, 3 listopada 2016 r. otwierając w Senacie ekspozycję „Polacy na Kőbányi”. Wystawa poświęcona jest Polakom, którzy w latach 20. i 30. XX w. przybyli na Węgry w celu znalezienia pracy i w Kőbányi, dzielnicy Budapesztu, utworzyli wspólnotę patriotyczną. Wystawę, ustanowionego senacką uchwałą z 19 lutego 2016 r., prezentowaną w ramach obchodów Roku Solidarności Polsko-Węgierskiej, przygotowały Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha i Polska Parafia Personalna w Budapeszcie.

Marszałek Stanisław Karczewski wspomniał, że Senat od lat organizuje 2 maja obchody Dnia Polonii w krajach osiedlenia naszych rodaków. W 2016 r. senatorowie spotkali się z Polonią węgierską. Marszałek Senatu wspomniał: „w budapesztańskim kościele pw. św. Wojciecha rozmawialiśmy o losie tamtejszych Polaków, o przyjaźni i braterstwie polsko-węgierskim”. Marszałek Stanisław Karczewski zwrócił uwagę, że takie spotkania i rozmowy to codzienność, także w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Przewodniczący parlamentów państw członkowskich spotkają już 2 grudnia 2016 r. Otwarciu wystawy towarzyszył ambasador Węgier w Polsce Ivan Gyurcsik.

O poczuciu wspólnoty i odpowiedzialności Polaków i Węgrów mówiła przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska. Podkreśliła, że oba narody zawsze łączyło dążenie do wolności, niepodległości i solidarności, a także wierność Bogu i ojczyźnie.

Zdzisława Molnarne Sagun, prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha, zwróciła uwagę, że wystawa przypomina historię ok. 7 tys. polskich rodzin, które znalazły swój dom w Budapeszcie. „Tym ludziom należy się pamięć, zwłaszcza w takim miejscu, jak Senat” – zaznaczyła. Jedna z wystawowych plansz przypomina historię rodziny Miernickich. W czasie II wojny światowej, podobnie jak inni Polacy i Węgrzy, otworzyli oni drzwi swojego domu dla polskich uchodźców.

Wystawa przypomina Polaków, którzy w Kőbányi utworzyli szczególną wspólnotę patriotyczną. Zamieszkało tam wówczas ok. 15 tys. osób, pochodzących w większości z Galicji. Pod przewodnictwem polskiego duszpasterza ks. Wincentego Danka Polacy wybudowali tam kościół, przy którym powstało prowadzone przez siostry elżbietanki schronisko – Dom Polski, stanowiący centrum życia duchowego, patriotycznego i charytatywnego. W dramatycznych latach II wojny światowej polskie rodziny z Kőbányi przyjęły do swoich domów polskich uchodźców – żołnierzy i cywilów, którym Węgry otworzyły swe granice.

Wystawę po raz pierwszy zaprezentowano w lutym 2016 r. w budapeszteńskim Domu Polskim. Ekspozycja powstała dzięki pomocy finansowej ze środków polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i węgierskiego Narodowego Funduszu Współpracy.


Źródło: Senat RP
http://www.senat.gov.pl