SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

04.11.2016 Wizyta białoruskiej delegacji RODM Warszawa poleca

28 października 2016 r. odbyło się spotkanie Ambasadora Białorusi w Polsce Aleksandra Averyanova z grupą specjalistów białoruskich, znajdujących się aktualnie w Polsce na zaproszenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach finansowanego przez MSZ programu „Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw na terenach wiejskich i w małych miastach”.

Program bierze od uwagę wsparcie przedstawicieli białoruskich władz samorządowych w sprawie rozwoju działalności rzemieślniczej, stymulowania aktywności przedsiębiorczej na terenach wiejskich w dziedzinie agroturystyki oraz pomoc dla mikro i małych przedsiębiorstw w wejściu na rynki zagraniczne.

W składzie delegacji są przedstawiciele Departamentu Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Republiki Białoruś, administracji Rejonu Partyzańskiego miasta Mińsk, Komitetu Gospodarki Mogilewskiego obwodowego komitetu wykonawczego, szefowie kilku białoruskich biznes-inkubatorów.

Uczestnicy spanelu wymienili się informacją o projektach ds. wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw na terenach wiejskich i w małych miastach oraz nowelizacji ustawodawstwa, skierowanych na wsparcie sektora MSP.


Źródło: poland.mfa.gov.ua