SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

01.12.2016 Spotkanie przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej, Bałkanów Zachodnich, Europy Południowej i Federiki Mogherini RODM Warszawa poleca

Z inicjatywy szefa polskiego MSZ Witolda Waszczykowskiego 29 listopada spotkali się w Warszawie przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej – Czech, Słowacji i Węgier, sześciu krajów Bałkanów Zachodnich, które aspirują do członkostwa w UE – Czarnogóry, Serbii, Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa, oraz pięciu unijnych sąsiadów regionu: Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Słowenii i Włoch.

Tematami rozmów były przede wszystkim wyzwania, przed którymi stoi UE i kraje regionu, m.in. nielegalne migracje, przestępczość zorganizowana, radykalizacja, terroryzm oraz zagrożenia hybrydowe. 

Minister Waszczykowski w swoim wystąpieniu mówił o konieczności współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej m.in. w kwestiach gospodarczych oraz w budowie łączącej je infrastruktury transportowej i energetycznej.

O łączących UE i kraje zachodniobałkańskie "wspólnych wartościach i wyzwaniach" mówiła też szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Jak dodała, wspólne wyzwania dotyczą m.in. rozwoju gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy, radykalizacji młodzieży, bezpieczeństwa oraz "zarządzania przypływem uchodźców".

"Te wszystkie obszary pokazują, że wiele nas łączy - więcej, niż tylko rozszerzenie UE. To dzisiejsze spotkanie to wspaniała szansa, aby z nimi i (...) państwami członkowskimi porozmawiać na temat konkretnych sposobów, jakimi możemy lepiej rozwiązywać problemy czy bolączki naszych obywateli, niezależnie od tego, czy są to obywatele UE, czy nie, ponieważ wiele z tych problemów, które stoją przed nami obecnie, nie zna granic" - zaznaczyła Mogherini.

Szefowie dyplomacji krajów V4 podkreślali w tym kontekście swoje poparcie dla unijnych aspiracji sześciu państw Zachodnich Bałkanów - Czarnogóry, Serbii, Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa.

"Proces integracji europejskiej przyczynia się do bezpieczeństwa i rozwoju na całym kontynencie" - podkreślił minister Waszczykowski. "Dlatego dzielimy się z krajami Bałkanów Zachodnich naszym doświadczeniem z czasów naszej transformacji ustrojowej i naszej akcesji zarówno do UE, jak i do NATO" - dodał.

W rozmowach o bezpieczeństwie w regionach Europy Środkowej i Bałkanów oraz integracji europejskiej wzięli udział przedstawiciele 15 państw.

1 lipca br. Polska objęła roczne przewodnictwo Grupy Wyszehradzkiej.


Źródło: PAP/MSZ