SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

05.12.2016 Wizyta marszałka Senatu i delegacji na Białorusi RODM Warszawa poleca

Od spotkania z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką rozpoczęła się 5 grudnia 2016 r. dwudniowa wizyta marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego wraz z delegacją na Białorusi. Politycy rozmawiali o stosunkach bilateralnych, zwłaszcza na płaszczyźnie gospodarczej.

Marszałkowi w podróży towarzyszą senatorowie: Janina Sagatowska, Stanisław Gogacz, Andrzej Misiołek, Leszek Piechota oraz poseł Adam Andruszkiewicz, współprzewodniczący Polsko-Białoruskiej Grupy Parlamentarnej.

Podczas wizyty marszałek i senatorowie spotkali się z arcybiskupem mińsko-mohylewskim Tadeuszem Kondrusiewiczem, z którym rozmawiali o sytuacji Kościoła katolickiego na Białorusi, kryzysie demograficznym w tym kraju i kryzysie tradycyjnej rodziny. Tematem rozmów były także plany renowacji zabytkowych obiektów sakralnych na Białorusi.

Marszałek w Mińsku spotka się z przewodniczącym Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Michaiłem Miasnikowiczem oraz z przewodniczącym Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Uładzimirem Andrejczanką.

Po spotkaniu z Michaiłem Miasnikowiczem podpisane zostanie wspólne oświadczenie o współpracy między Senatem a Radą Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi.

Marszałek z białoruskimi politykami będzie rozmawiał o współpracy parlamentarnej, regionalnej, o ożywieniu małego ruchu granicznego, o współpracy gospodarczej i rozwoju współpracy w dziedzinie edukacji. Marszałek poruszy też sprawy Polaków zamieszkałych w tym kraju i będzie rozmawiał o możliwościach zakończenia sporu wokół Związku Polaków na Białorusi.

Wizyta senackiej delegacji zbiega się w czasie z ratyfikacją przez białoruski parlament Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi  w dziedzinie oświaty. Z tej okazji planowane jest wystąpienie marszałka przed Radą Republiki Zgromadzenia Narodowego.    

Tego dnia senacka delegacja obecna będzie przy podpisaniu porozumienia o współpracy między Polską Akademią Nauk a Akademią Nauk Republiki Białoruś.

Drugiego dnia wizyty planowane jest spotkanie z Polakami zamieszkałymi w tym kraju oraz z przedstawicielami opozycji.


Źródło: www.senat.gov.pl