SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

05.12.2016 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza RODM Warszawa poleca

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto obchodzone corocznie 5 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku.

Obchody koordynowane są przez Wolontariuszy ONZ (ang. United Nations Volunteers, UNV).

Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.

Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego.

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych - na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie składa serdeczne podziękowania Wolontariuszom zaangażowanym w pracę Ośrodka. Dziękujemy Wolontariuszom RODM za otwartość, uśmiech, wsparcie naszych działań na rzecz promocji polskiej polityki zagranicznej. Współpraca z Państwem jest dla RODM bardzo ważna i niezwykle cenna!


DZIĘKUJEMY!