SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23.12.2016 Spotkanie koordynatorów i konsultantów RODM RODM Warszawa poleca

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, zorganizowało w listopadzie dwudniowe spotkanie koordynatorów i konsultantów Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej, na którym podsumowano 4 miesiące działalności RODM w 2016 roku.

W spotkaniu udział wziął Sekretarz Stanu MSZ Jan Dziedziczak, który w swoim przemówieniu podkreślił rolę, jaką odgrywają Ośrodki Debaty Międzynarodowej w przybliżaniu obywatelom głównych założeń polityki zagranicznej. Ośrodki te stanowią grupę ważnych partnerów polskich służb dyplomatycznych, są wsparciem dla partnerów regionalnych do rozwoju stosunków międzynarodowych.

Do najważniejszych zadań sieci RODM w najbliższych latach należeć będzie popularyzacja priorytetów dyplomacji historycznej wśród przedstawicieli regionów, w tym polskiej myśli politycznej i historii, a także promowanie wkładu chrześcijańskiej Polski w dziedzictwo cywilizacji Zachodu. Równie ważne jest wsparcie społeczności lokalnych, w tym władz samorządowych, w realizacji współpracy międzynarodowej i kształtowaniu wizerunku Polski za granicą.

Organizacje prowadzące RODM zostały wyłonione przez MSZ w wyniku konkursu otwartego. W bieżącym roku wybrano podmioty realizujące zadania na lata 2016-2018 w 9 miastach: Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Opolu, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu. Od lipca do października 2016 r. zrealizowały one 473 różnego rodzaju projektów dla 5778 odbiorców.


Źródło: https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/wymiar_samorzadowy/aktualnosci/0_msz_wspiera_dyplomacje_samorzadowa_#.WFLweyI3HEE.facebook