SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJDZIAŁANIA RODM WARSZAWA W ROKU 201622.12.2016 W hołdzie Paderewskiemu Działania RODM Warszawa

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – instytucja prowadząca Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie 19 grudnia zorganizowała konferencję poświęconą: „Ignacy Jan Paderewski – muzyk, dyplomata, polityk”. Konferencji towarzyszył koncert pianistyczny.

WIĘCEJ INFORMACJI

21.12.2016 Wykład RODM - "Repatriacja-wprowadzenie" Działania RODM Warszawa

W dniu, w którym do Polski przybyła ponad 150 osobowa grupa repatriantów z Kazachstanu, RODM w Warszawie przygotował dla stypendystów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wykład na temat „Repatriacja – wprowadzenie do zagadnienia”.

WIĘCEJ INFORMACJI

14.12.2016 Wykład Valeriu Ojoga podczas panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa Działania RODM Warszawa

30 listopada 2016 roku wolontariusz RODM Valeriu Ojog brał udział jako wykładowca w panelu dyskusyjnym organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa w ramach ELSA Day zatytułowanym: "Drogi Wschodu prowadzą nad Wisłę”.

WIĘCEJ INFORMACJI

08.12.2016 Wprowadzenie do dyplomacji - wykład dla uczniów III LO w Płocku Działania RODM Warszawa

7 grudnia w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Płocku odbył się wykład „Wprowadzenie do dyplomacji”. Spotkanie poprowadziła Dorota Dmuchowska, która w latach 2008-2016 była konsulem w Ambasadzie RP w Kijowie oraz Konsulacie Generalnym w Łucku.

WIĘCEJ INFORMACJI

24.11.2016 Konferencja „Codzienny heroizm – o Polakach ratujących Żydów w czasie II Wojny Światowej“ Działania RODM Warszawa

W dniu 23 listopada w Domu Polonii, siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, odbyła się konferencja „Codzienny heroizm – o Polakach ratujących Żydów w czasie II Wojny Światowej“. Gości konferencji przywitał Prezes Stowarzyszenia Premier Longin Komołowski.

WIĘCEJ INFORMACJI

21.11.2016 Bal Niepodległości Działania RODM Warszawa

W dniu 12 listopada RODM Warszawa współzorganizował Bal Niepodległości wraz z Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych i Stowarzyszeniem Młodzi dla Polski. W Balu uczestniczyła brać studencka z większości warszawskich i pozawarszawskich uczelni.

WIĘCEJ INFORMACJI

07.11.2016 "Polityka RP wobec Polaków na Wschodzie" - cykl spotkań z młodzieżą Działania RODM Warszawa

W październiku odbył się cykl spotkań z młodzieżą szkół średnich na temat "Polityka RP wobec Polaków na Wschodzie ".

WIĘCEJ INFORMACJI

04.11.2016 Stypendyści Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda odwiedzili Ośrodek Debaty Miedzynarodowej Działania RODM Warszawa

W dniu 31.10.2016 w Domu Polonii – siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie odbyło się spotkanie ze stypendystami Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda.

WIĘCEJ INFORMACJI

28.10.2016 "Jan Paweł II – spotkania z Polonią" Działania RODM Warszawa

W dniu 26.10.2016 w Domu Polonii – siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie odbyło się otwarcie wystawy „Jan Paweł II – spotkania z Polonią”. Wystawie towarzyszył wykład Aleksandry Zapotoczny - dziennikarki akredytowanej w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. Pani Aleksandra Zapotoczny była współpracownikiem Biura Postulacji ds. Beatyfikacji i Kanonizacji Jana Pawła II, jest autorką książek o św. Janie Pawle II opartych na materiałach pochodzących z archiwum procesu. W 2014 roku była nominowana do nagrody Totus.

WIĘCEJ INFORMACJI

03.10.2016 "Polacy ratujący Żydów" - cykl spotkań z młodzieżą Działania RODM Warszawa

We wrześniu został przeprowadzony cykl spotkań z młodzieżą szkół średnich na temat "Polacy ratujący Żydów".

WIĘCEJ INFORMACJI

30.09.2016 Seminarium „Siła i słabość Grupy Wyszehradzkiej” Działania RODM Warszawa

W dniu 29.09.2016 w Domu Polonii – siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie odbyło się seminarium „Siła i słabość Grupy Wyszehradzkiej” poświęcone zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem Grupy Wyszehradzkiej w ramach jubileuszu 25-lecia jej powołania oraz pełnionego obecnie przez Polskę przewodnictwa w Grupie.

WIĘCEJ INFORMACJI

22.09.2016 Apostoł Kazachstanu Działania RODM Warszawa

W dniu 21.09.2016 w Domu Polonii – siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie odbyło się otwarcie, współorganizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, wystawy poświęconej bł. ks. Władysławowi Bukowińskiemu. Otwarcie wystawy połączone było z prezentacją nowego wydania książki bł. ks. W. Bukowińskiego „Wspomnienia z Kazachstanu”.

WIĘCEJ INFORMACJI

13.09.2016 Seminarium „Siła i słabość Grupy Wyszehradzkiej” Działania RODM Warszawa

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie organizuje seminarium poświęcone zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem Grupy Wyszehradzkiej. Seminarium odbędzie się 29.09.2016 r. o godz. 14.00 w Domu Polonii w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 64).

WIĘCEJ INFORMACJI