SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

31.01.2017 Spotkanie Stypendystów Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda Działania RODM Warszawa

W dniach 25-27.01.2017 w Warszawie odbyło się Spotkanie Stypendystów Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. W spotkaniu wzięło udział trzydzieści dziewięć osób (realizujących stypendia w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Lublinie).

Stypendyści odbyli spotkania w Narodowym Banku Polskim - z Doradcą Prezesa NBP Andrzejem Raczko, Sejmie RP - z Wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim, a także Ministerstwie Spraw Zagranicznych - z Dyrektorem Departamentu Wschodniego Rafałem Poborskim.

Podczas spotkania w MSZ Stypendystka Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda a także wolontariuszka RODM Warszawa Elizawieta Rewilo zapoznała pozostałych Stypendystów z zasadami funkcjonowania Ośrodków Debaty Międzynarodowej, przekazała ulotki RODM Warszawa oraz zachęciła do nawiązania kontaktów z RODM-ami w miastach, w których realizują program stypendialny.