SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23.03.2017 Rozpoczęliśmy cykl wykładów „Kariera w organizacjach międzynarodowych” Działania RODM Warszawa

W dniu 22.03.2017 w siedzibie RODM Warszawa odbył się wykład "Ścieżki kariery w organizacjach międzynarodowych" z udziałem ekspertów Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP z Wydziału ds. Zatrudnienia w Instytucjach i Organizacjach Międzynarodowych Biura Dyrektora Politycznego - p. Naczelnik Iwony Wojtczak oraz p. Radosława Kusza.

W wykładzie uczestniczyła grupa ok. 50 studentów warszawskich uczelni.

Wykład miał charakter wprowadzenia zainteresowanych do tematu możliwych kierunków rozwoju i podjęcia pracy zawodowej w organizacjach międzynarodowych.

Studenci wykazali chęć uczestnictwa w kolejnych wykładach, połączonych z zajęciami praktycznymi kształcącymi np. umiejętność wypełniania aplikacji na dane stanowiska.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali „Poradnik na temat kariery w instytucjac i organizacjach międzynarodowych” oraz inne  przygotowane przez MSZ wydawnictwa.

Zarówno zespół RODM, jak i eksperci MSZ, odpowiadając na konkretne potrzeby audytorium,  zadeklarowali kontynuację tematu w postaci organizacji cyklu wykładów i warsztatów poświęconych możliwości kariery w MSZ i organizacjach międzynarodowych. 

 

Zob. Informacja o spotkaniu na stronie MSZ