SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.03.2017 RODM Warszawa wśród patronów honorowych „International Conference on Comparative Law” Działania RODM Warszawa

W dniach 16-17 marca w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbyła się zorganizowana po raz drugi przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa międzynarodowa konferencja „International Conference on Comparative Law”.

Zakres tematyczny konferencji prowadzonej w języku angielskim obejmował prawo handlowe i karne.

Konferencja składała się z czterech paneli. Pierwszego dnia nacisk położony został na porównanie regulacji organów spółek, a także transakcje M&A. Drugiego dnia poruszone zostały tematy niezwykle aktualne w kontekście współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, tj. przestępczość zorganizowana o charakterze ekonomicznym oraz terroryzm.
Podczas II panelu zaprezentował się także zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu na Abstrakt przy II International Conference on Comparative Law. 

RODM Warszawa był, obok Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Kardynała StefanaWyszyńskiego, Uczelni Łazarskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Sądu Najwyższego RP, Naczelnego Sądu Administracyjnego, patronem honorowym konferencji.