SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.04.2017 Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Polaków w Krzywym Rogu Działania RODM Warszawa

W dniu 10.04.2017 w RODM Warszawa odbyło się spotkanie p. Tatianą Bogodistową - Prezesem Stowarzyszenie Polaków Krzywego Rogu "Sokoły" (Ukraina). P. Bogodistowa jest także radną Rady Miasta Krzywy Róg.

Podczas spotkania konsultanci RODM nakreślili główne cele działalności Ośrodka, w tym priorytety działań w roku 2017. Pani T. Bogodistowa opowiedziała o priorytetowych zadaniach Stowarzyszenia na rok 2017, w tym organizowanym juz po raz kolejny Dniu Europy.

Podczas rozmowy wskazano płaszczyzny dla współpracy RODM Warszawa i Stowarzyszenia Polaków Krzywego Rogu "Sokoły".