SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

16.05.2017 Kolejne spotkanie z cyklu "Ścieżki kariery w organizacjach międzynarodowych" Działania RODM Warszawa

W dniu 15.05.2017 w siedzibie RODM Warszawa odbyło się dwumodułowe szkolenie z cyklu Ścieżki kariery w organizacjach międzynarodowych z udziałem ekspertów Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP z Akademii Dyplomatycznej oraz Wydziału ds. Zatrudnienia w Instytucjach i Organizacjach Międzynarodowych Biura Dyrektora Politycznego.

W szkoleniu uczestniczyła grupa ok. 25 studentów i pracowników warszawskich uczelni (Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego).

Pierwszy moduł – Zatrudnienie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, poprowadził Ambasador Tytularny Marcin Nawrot, który przybliżył słuchaczom formalne kwestie związane z podjęciem pracy w MSZ i służby dyplomatyczno – konsularnej, dzieląc się swym bogatym doświadczeniem dyplomatycznym.

Drugi moduł – Kariera w ONZ, poprowadził p. Radosław Kusz, reprezentujący Biuro Dyrektora Politycznego MSZ. W ramach modułu omówiona została m.in. struktura organizacyjna ONZ, formy współpracy z ONZ (wolontariat, staże i praktyki, Program dla Młodych Profesjonalistów YPP) oraz praktyczne aspekty aplikowania.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem cykl Ścieżki kariery w organizacjach międzynarodowych  zakończą warsztaty praktyczne jesienią br. z zakresu kształcenia umiejętności pisania cv, listu motywacyjnego oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowiska w administracji publicznej.

Uczestnicy spotkania otrzymali „Poradnik na temat kariery w instytucjach i organizacjach międzynarodowych” oraz inne przygotowane przez MSZ wydawnictwa.