SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

01.06.2017 Spotkanie w Sierpcu Działania RODM Warszawa

W dniu 31.05.2017 w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyło się kolejne, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie, wydarzenie poświęcone upowszechnianiu wiedzy o bohaterskich postawach Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej.

Na program wydarzenia, które licznie zgromadziło mieszkańców Sierpca, składał się wykład dr. Arkadiusza Mellera „Zofia Kossak-Szczucka – katolicka pisarka ratująca Żydów” oraz otwarcie wystawy „Codzienny heroizm. O Polakach ratujących Żydów”, którą będzie można oglądać w foyer CKiSz w Sierpcu do końca czerwca 2017 r.

Wśród gości przedsięwzięcia obecni byli Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Stachurski wraz z grupą radnych Rady Miasta Sierpca, dr hab. Grzegorz Radomski – prof. UMK, Piotr Urbański - Przewodniczący Sierpeckiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Doskonała współpraca RODM Warszawa i CKiSz w Sierpcu podczas organizacji przedsięwzięcia zaowocowała planami realizacji kolejnych wspólnych wydarzeń, w tym zaplanowanych już na jesień wykładów poświęconych dyplomacji (m. in. zasadom protokołu dyplomatycznego).

"Fot. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc oraz O. Kacperczyk