SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

20.06.2017 Uczniowie XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w RODM Warszawa Działania RODM Warszawa

W dniu 19.06.br. w Domu Polonii w Warszawie, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej odbyło się spotkanie z grupą młodzieży z XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego, które dotyczyło przybliżenia priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Spotkaniu towarzyszył wykład i prezentacja przygotowana przez konsultantów RODM pt. „Wprowadzenie do dyplomacji”.

W ramach wykładu umówione zostały następujące zagadnienia: definicja dyplomacji, misja dyplomatyczna, przywileje i immunitety, protokół dyplomatyczny, aplikacja  dyplomatyczno – konsularna.

Audytorium zapoznano również z wydawnictwami, dotyczącymi protokołu dyplomatycznego autorstwa Tomasza Orłowskiego oraz Edwarda Pietkiewicza. Zaprezentowano także wzory zaproszeń, wizytówek i dokumentów obowiązujących w obiegu służbowym w ambasadach i konsulatach RP za granicą.

Podjęty przez RODM temat spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, co miało odzwierciedlenie w dyskusji.