SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.08.2017 AMBASADOR POLSKOŚCI – spotkanie młodych Polaków Działania RODM Warszawa

21.08.br. w siedzibie RODM w Warszawie, w Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu, dzięki współpracy z RODM w Olsztynie, gościliśmy 40 – osobową grupę polskiej młodzieży z Austrii, Irlandii, Ukrainy i Litwy. Koordynator RODM przedstawiła gościom priorytety polskiej polityki zagranicznej oraz przeprowadziła spotkanie informacyjno – praktyczne nt. protokołu dyplomatycznego i form upowszechniania pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

Młodzież wykazała się wiedzą nt. polskiej polityki zagranicznej w konkursie, który był miłym zwieńczeniem przedsięwzięcia. Uczestnicy konkursu zostali bowiem nagrodzeni wydawnictwami i materiałami promującymi Polskę.