SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.09.2017 Spotkanie w RODM Warszawa
z Ambasador RP w Pradze Grażyną Bernatowicz
Działania RODM Warszawa

W dniu 11 września 2017 r. w siedzibie RODM – Warszawa oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Sali Lustrzanej odbyło się spotkanie z Ambasador RP w Pradze p. Grażyną Bernatowicz na temat priorytetów polskiej polityki zagranicznej z naciskiem na stosunki z Republiką Czeską.

Na początku swojego wystąpienia p. Ambasador zarysowała główne cele polskiej dyplomacji w perspektywie historycznej. Amb. Bernatowicz zwróciła uwagę na znaczenie członkostwa Polski w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. Następnie omówiła struktury regionalne istotne w realizowaniu polityki zagranicznej, tj. Radę Państw Morza Bałtyckiego, Trójkąt Weimarski, Grupę Wyszehradzki, „Dziewiątkę Bukaresztańską” oraz Inicjatywę Trójmorza.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się na czym polega praca kierownika placówki zagranicznej. Jako jeden z głównych wyzwań stojących przed ambasadorem RP w Pradze p. Bernatowicz uznała brak promocji polskiej turystyki w Republice Czeskiej. Ambasador podkreśliła, że w żadnym biurze turystycznym w Czechach nie oferuje się wycieczek do Polski.

Przechodząc do zagadnienia polskiej diaspory w Czechach, p. Ambasador podkreśliła, że Polacy żyjący w Czechach to najczęściej ludzie dobrze wykształceni, którymi Polska powinna się chwalić i którzy posiadają odpowiedni potencjał do promowania Polski za granicą.
Podczas części dyskusyjnej głos zabrała Przewodnicząca Rady Przedstawicielu Kongresu Polaków w Republice Czeskiej p. Małgorzata Rakowska. Poruszono także temat m.in. budowy drogi ekspresowej S3-D11 łączącej północ Polski z Czechami, organizowania w Czechach Dni Morza Bałtyckiego oraz znaczenia zacieśniania stosunków gospodarczych Polski z Chinami dla relacji polsko-czeskich. Uznano za konieczne, aby odbyło się spotkanie Prezydenta RP z Polakami na Zaolziu

W spotkaniu wzięło udział 30 osób, wśród nich pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, studenci uczelni wyższych, w tym także Uniwersytetu Pekińskiego, uczniowie szkół średnich z Warszawy i Pułtuska, przedstawiciele Kongresu Polaków w Republice Czeskiej oraz osoby uczestniczące w poprzednich wydarzeniach organizowanych przez RODM – Warszawa.