SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

15.09.2017 Otwarcie wystawy "Codzienny heroizm - o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej" oraz wykład Tomasza Sudoła eksperta z IPN Działania RODM Warszawa

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M Konopnickiej w Ciechanowie oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy "Codzienny heroizm - o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej".

Otwarciu wystawy towarzyszył będzie wykład pana Tomasza Sudoła z Biura Badań Historycznych IPN. W trakcie wykładu zostanie poruszony problem uzywania sfomułowania "polskie obozy zagłady" oraz przeciwdziałane wadliwym kodom pamięci. Po wykładzie dyskusja z prelegentem.


Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od lipca 2016 r.
Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a jego celem jest promocja priorytetów polskiej polityki zagranicznej we współpracy z różnymi podmiotami (w tym Domami Kultury, Centrami Kultury, szkołami, urzędami, uczelniami) na terenie województwa mazowieckiego.


TERMIN

21 września, godzina 13.00.


ADRES

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie,
Galeria im. Bolesława Biegasa, ul. Strażacka 5