SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.08.2017 Otwarcie wystawy „Codzienny heroizm – o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej”. Działania RODM Warszawa

W środę 21 września, we współpracy z Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbyło się otwarcie wystawy przygotowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej - Warszawa „Codzienny heroizm – o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej”.Wernisażu wystawy, w którym wzięli udział uczniowie Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz Zespołu Szkół nr 1, towarzyszył wykład eksperta Instytutu Pamięci Narodowej p. Tomasza Sudoła, w którym podjęta została kwestia dotycząca odkłamywania upowszechnianego sformułowania „polskie obozy zagłady”.

W swoim wystąpieniu p. Sudoł przedstawił również postawy Polaków wobec zagłady, wskazując przy tym skalę pomocy udzielonej Żydom. Według szacunków historyków, na terytorium RP w czasie II wojny światowej udało się uratować od 50 do 60 tys. Żydów.
Wystawę można oglądać do 9 października br.

Serdecznie zapraszamy!


JEŻELI SZUKASZ TEGO MIEJSCA SKORZYSTAJ Z MAPY