SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

14-15.10.2017 Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa w Warszawie Działania RODM Warszawa

W dniach 14 – 15 października w Pałacu Krasińskich odbyła się międzynarodowa konferencja z udziałem przedstawicieli europejskich organizacji młodzieżowych, której współorganizatorem był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie wraz z Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Rządu RP, w tym wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański oraz wiceminister obrony narodowej Tomasz Szatkowski. Tematy konferencji skupiały się wokół polskiego stanowiska wobec obecnej sytuacji w Unii Europejskiej, szczególnie w perspektywie Brexitu. Ponadto przedstawiono założenia Strategicznego Przeglądu Obronnego RP.

W Warszawie gościł również Steve Aiken, członek Zgromadzenia Irlandii Północnej (który służył w Królewskiej Marynarce Wojennej). Aiken poświęcił swoje wystąpienie obronności Unii Europejskiej. Niezwykle cennym było szkolenie z zakresu organizowania imprez fundraisingowych, a także wykład "From Russia with(out) Love – Understanding cybersecurity threats through recent events" przeprowadzone przez Ronalda Nehringa – Dyrektora Programów Międzynarodowych Leadership Institute z USA.Prezes Zarządu Warsaw Instutute Krzysztof Kamiński przedstawił główne problemy europejskiego bezpieczeństwa energetycznego, natomiast Dyrektor Programów Europejskich International Republican Institute Thibault Muzergues mówił o ewolucji systemów wartości w Europie.

Konferencja zgromadziła ponad stu uczestników z Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Grecji, Chorwacji, Włoch, Litwy, Luksemburga, Holandii, Portugalii, Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, w tym z Irlandii Północnej, a także ze Szwajcarii oraz Wysp Owczych.


Fot. Sebastian Indra