SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

09.11.2017 Stypendyści Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w RODM Warszawa Działania RODM Warszawa

W dniu 8 listopada Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie gościł grupę ukraińskich uczestników Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Spotkanie dotyczyło działalności RODM, priorytetów polskiej dyplomacji publicznej a także działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda skierowany jest do kandydatów z Europy Wschodniej, Południowego Kaukazu i Azji Centralnej. Podczas dwusemestralnych studiów uzupełniających na polskich uczelniach stypendyści mają okazję do korzystania z polskich doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej oraz integracji europejskiej.